Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Het medisch dossier

print
01/01/1975
Artikel 44

De arts mag met het oog op het wetenschappelijk belang bepaalde gegevens uit medische dossiers, waarvoor hij verantwoordelijk is, aan derden mededelen voor zover hij het beroepsgeheim niet schendt en de interpretatie van die gegevens geschiedt onder toezicht van een arts.

Oudere versies