Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Het medisch dossier

print
19/01/2013
Artikel 46
(Gewijzigd op 19 januari 2013)
Medische dossiers dienen gedurende dertig jaar na het laatste contact met de patiënt veilig, met inachtneming van het beroepsgeheim, te worden bewaard. Na deze termijn kan de vernietiging van de dossiers met dezelfde inachtneming gebeuren.
Oudere versies
20/04/2002

(Gewijzigd op 20 april 2002)

De arts moet de medische dossiers gedurende 30 jaar na het laatste contact met de patiënt bewaren; desgevallend moet hij erop toezien dat de dossiers derwijze worden vernietigd dat het beroepsgeheim gewaarborgd blijft.

01/01/1975

De arts moet de medische dossiers gedurende 30 jaar bewaren ; desgevallend moet hij erop toezien dat de dossiers derwijze worden vernietigd dat het beroepsgeheim gewaarborgd blijft.