Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Kwaliteit van de verzorging

print
18/08/2001
Artikel 34

(Gewijzigd op 18 augustus 2001)

§1. Zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeling, verbindt de arts er zich toe zijn patiënt zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis.

§2. Een slachtoffer van een medische fout heeft recht op vergoeding van de door die fout veroorzaakte schade en elke arts dient hiervoor verzekerd te zijn.

Oudere versies