Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Overeenkomsten met niet-artsen, uitvindingen en octrooien

print
20/12/2008
Artikel 173

(Gewijzigd op 20 december 2008)

§1. Elke overeenkomst tussen artsen of artsen-vennootschappen en niet-artsen en die een invloed kan hebben op de deontologische aspecten van de beroepsuitoefening van de arts dient schriftelijk vastgelegd te worden en mag slechts ondertekend worden nadat het ontwerp ervan op deontologisch vlak goedgekeurd werd door de bevoegde provinciale raad. Hetzelfde geldt voor elke wijziging van een dergelijke overeenkomst.

§2. De vorige bepaling is niet van toepassing op de protocollen voor medische experimenten voor zover zij ter goedkeuring worden voorgelegd aan een commissie voor medische ethiek.

Oudere versies
16/04/1994

Elke overeenkomst tussen artsen of artsen-vennootschappen en niet-artsen en die een invloed kan hebben op de deontologische aspecten van de beroepsuitoefening van de arts dient schriftelijk vastgelegd te worden en mag slechts ondertekend worden nadat het ontwerp ervan op deontologisch vlak goedgekeurd werd door de bevoegde provinciale raad. Hetzelfde geldt voor elke wijziging van een dergelijke overeenkomst.

01/01/1975

Elk vennootschapscontract tussen artsen en derden met het oog op de uitbating van klinieken, laboratoria, ziekenhuizen of andere instellingen dat onder meer het gebruik van computers tot doel heeft, is verboden.