Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Overeenkomsten met niet-artsen, uitvindingen en octrooien

print
16/04/1994
Artikel 174

Een dergelijke overeenkomst is verboden wanneer ze kan aanleiding geven tot misbruik of beperking van de diagnostische of therapeutische vrijheid of wanneer ze de kwaliteit van de zorgen kan in het gedrang brengen.

Oudere versies
01/01/1975

Elk vennootschapscontract tussen een praktizerende arts en derden met het oog op de fabrikatie, de voorstelling of commercialisatie van farmaceutische produkten, medische apparatuur of prothesen, enz. Is verboden.