Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Overeenkomsten met niet-artsen, uitvindingen en octrooien

print
16/04/1994
Artikel 175

Behalve bij gemotiveerde noodzaak om de termijn te verlengen, beslist de provinciale raad binnen de vier maanden over de conformiteit van het voorgelegde dossier aan de medische deontologie.

Oudere versies
01/01/1975

De provinciale raden, waartoe de aanstaande artsen-vennoten behoren, mogen niettemin verenigingen machtigen die één van de in artikels 173 en 174 opgesomde oogmerken hebben, wanneer zulke verenigingen geen enkele winst of geen rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel verschaffen aan de een of de andere partij.