Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Overeenkomsten met niet-artsen, uitvindingen en octrooien

print
16/04/1994
Artikel 176

De uitvinding van diagnostische of therapeutische procédés of de verbetering ervan verleent nooit een recht op exclusief gebruik.

Op een uitvinding, die vatbaar is voor industriële of commerciële uitbating in de gezondheidszorg, kan een octrooi genomen worden op naam van een arts, mits eerbiediging van de wetten en van de medische ethiek.

Oudere versies