Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Preventieve geneeskunde

print
01/01/1975
Artikel 105

Binnen de in artikels 55 tot 70 vastgelegde grenzen van het beroepsgeheim moet de arts, in het belang van zijn patiënten, actief samenwerken met zijn collega's die aan preventieve geneeskunde doen en hun medewerkers.

Oudere versies