Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Publiciteit

print
21/09/2002
Artikel 12

Mits naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen artsen hun medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.

Oudere versies
01/01/1975

Rechtstreekse of onrechtstreekse reklame is verboden. De faam van een arts is op zijn beroepsbekwaamheid en zijn rechtschapenheid gevestigd.