Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Publiciteit

print
21/09/2002
Artikel 15

Artsen dienen zich daadwerkelijk te verzetten tegen elke door derden gevoerde publiciteit, betreffende hun medische activiteit, die de bepalingen van dit hoofdstuk niet naleeft.

Oudere versies
01/01/1975

Het is verboden een geneeskundig succes publicitair uit te buiten ten voordele van een persoon, een groep of een school.