Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Publiciteit

print
21/09/2002
Artikel 17

Wanneer patiënten door de media betrokken worden bij het informeren van het publiek mogen artsen alleen meewerken voor zover de persoonlijke levenssfeer en de waardigheid van deze patiënten geëerbiedigd worden. In die omstandigheden dienen de artsen er zich van te vergewissen dat de patiënten volledig geïnformeerd werden en vrij toestemden tot medewerking.

Oudere versies
01/01/1975

De arts die een schuilnaam voert voor aktiviteiten die in verband staan met de geneeskunde, is verplicht dit bij de provinciale raad van de Orde aan te geven.