Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Verhouding met apothekers, licentiaten in de tandheelkunde, vroedvrouwen, verplegenden en leden van paramedische beroepen

print
01/01/1975
Artikel 180

De uitoefening van het beroep brengt de artsen ertoe nauw samen te werken met het verplegend personeel. Het eigen karakter van de functie van deze laatsten moet worden erkend in de geest van artikel 177.

Oudere versies