Code van medische deontologie 2018

Recentste update: 31/12/2023

print

De beginselen en regels opgenomen in de Code van medische deontologie willen de arts een referentiekader bieden en hem op een positieve wijze raad geven over hoe hij in specifieke situaties deontologisch moet handelen. De gedragsregels zijn opgebouwd rond vier thema’s: professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid.

De Code is van algemene aard en bevat geen concrete richtlijnen. Daarom werd voorzien in een commentaar met een voor elk artikel identieke structuur : algemene informatie (1), adviezen van de nationale raad (2), wettelijke bepalingen (3), documentatiebronnen (4) en trefwoorden (5).

Deze Code van medische deontologie is gepubliceerd op 3 mei 2018 en vervangt de versie van 1975.

Aan de teksten van de 45 Codeartikelen werd tot nu toe geen enkele wijziging aangebracht.

De commentaar is dynamisch. De gecommentarieerde Code wordt zesmaandelijks (januari-juni en juli-december) geactualiseerd. De opeenvolgende versies van de gecommentarieerde Code worden beschikbaar gesteld in de rubriek Code 2018 archief.