Code van medische deontologie

Hoofdstuk 4: Integriteit

print
30/06/2023
Artikel 36

De arts communiceert spontaan en transparant over de belangenconflicten die zijn onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen.

1. Algemeen

De arts dient zich af te vragen of hij bij het nemen van beslissingen wordt of kan worden beïnvloed door enerzijds de functie die hij uitoefent binnen een bepaalde structuur, anderzijds de partners waarmee hij samenwerkt, in het bijzonder de farmaceutische industrie.

De arts gaat na of de combinatie van zijn mandaten en/of functies, aanleiding geeft tot een belangenconflict. De nationale raad is, bijvoorbeeld, van oordeel dat de cumulatie van de functies van hoofdarts en arts-diensthoofd in een ziekenhuisinstelling onverenigbaar is, onder meer wegens het risico op een belangenconflict.

Daarnaast behoedt de arts zich voor beïnvloeding door derde partijen bij het nemen van medische beslissingen, in het bijzonder voor de beïnvloeding door de farmaceutische sector. De economische voordelen die een arts-voorschrijver of arts-chirurg ontvangt van een derde partij mogen geenszins in conflict zijn met de kwaliteit van de zorg ten aanzien van de patiënt.

Om de vertrouwensrelatie tussen de arts en de patiënt te garanderen en om het vertrouwen van de maatschappij in de zorgsector te blijven waarborgen, heeft de arts de deontologische plicht spontaan en transparant te communiceren over (soms onvermijdelijke) belangenconflicten die de onafhankelijkheid van zijn oordeel in het gedrang kunnen brengen.

Ook de artsen die een mandaat hebben binnen een orgaan van de Orde dienen zich af te vragen of andere mandaten verenigbaar zijn met hun functie binnen de Orde. Zij dienen elk belangenconflict kenbaar te maken en zich gedurende hun mandaat te onthouden van onverenigbare cumulatie.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

belangenconflicten van de arts - incompatibiliteit van mandaten - onafhankelijkheid van de arts

Oudere versies