Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Respect

print
30/06/2023
Artikel 15

De arts respecteert de vrije artsenkeuze van de patiënt, ook in groepsverband.

De arts licht de patiënt in wanneer de vrije artsenkeuze beperkt is, in het bijzonder tijdens de wachtdienst en in geval van urgentie.

1. Algemeen

De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wetgeving.

Dit recht is essentieel voor de vertrouwensrelatie tussen de arts en de patiënt.

Wanneer de patiënt voor een arts heeft gekozen, belet niets hem een tweede mening te vragen of zijn keuze te herzien. De arts dient deze keuze te eerbiedigen zonder druk uit te oefenen op de patiënt.

De artsenkeuze kan om organisatorische redenen (bv. in een dienst anesthesie, radiologie, klinische biologie, enz.) beperkt of zelfs onmogelijk zijn bij dringende ingrepen, bij de wachtdienst of in door de wet geregelde situaties (controlegeneeskunde, schoolgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde, behandeling van gedetineerden).

Om conflicten te vermijden, is het aangeraden dat de arts de patiënt op de hoogte brengt van de reden waarom er geen vrije keuze mogelijk is.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - links

5. Trefwoorden

beperking vrije artsenkeuze - patiëntenstop - urgentie - vrije artsenkeuze - wachtdienst - wijziging artsenkeuze

Oudere versies