Code van medische deontologie

Voorwoord

print

De beginselen en regels opgenomen in de Code van medische deontologie willen de arts wegwijs maken en hem een referentiekader bieden.

Geïnspireerd op de actuele internationale benadering van de medische deontologie beogen deze bepalingen de arts op een positieve wijze raad te geven over hoe hij in specifieke situaties deontologisch moet handelen.

Deze Code is geen opsomming van wat niet mag, maar wil een goede praktijkvoering bevorderen.

Het compendium bestaat uit adviezen van de nationale raad, beslissingen uit de tuchtrechtspraak en praktijkvoorbeelden die de draagwijdte artikelsgewijs preciseren.

Deze Code van medische deontologie werd gepubliceerd op 3 mei 2018 en wordt regelmatig geactualiseerd.

Benoît Dejemeppe
Voorzitter van de nationale raad
van de Orde der artsen