Code van medische deontologie

Inhoud

Aansprakelijkheid van de arts (Burgerlijke en/of strafrechtelijke)
Adviserend arts
Associaties
Attesten (Medische)
Autonomie van de arts
Autonomie van de patiënt
Begripsvermogen van de patiënt
Behandelende arts
Bekwaamheid van de arts
Belangenconflict
Beroepsgeheim
Bevoegdheid van de arts
Cliënteel
Collegialiteit
Collusie
Communicatie door de arts
Consult
Continuïteit van de zorg
Contracten
Controlerend arts
Deskundige (Arts als)
Deskundigheid van de arts
Diagnose
Diagnostische en therapeutische vrijheid
Dossier (Patiënten-)
Dringende geneeskundige hulpverlening
Eerbied voor de menselijke persoon
Ereloon
Ethiek (Medische)
Experimenten op mensen
Expertise
Geneesmiddelen
Gerechtelijke geneeskunde
Getuigenis in rechte
Getuigschriften (Medische)
Gezondheid van de arts
Gezondheidsbescherming en -promotie
Groepsgeneeskunde
Honoraria
Hulpverleningsplicht (Wettelijke)
Inschrijving op de Lijst van de Orde
Kabinet (Medisch)
Keuze (Vrije artsen-) door de patiënt
Kwaliteit van de zorg
Kwetsbare personen
Medisch dossier
Medisch geheim
Medische documenten
Medische fout
Medische hulpmiddelen
Minderjarigen
Mishandeling van kwetsbare personen
Multidisciplinaire samenwerking
Onafhankelijkheid van het beroep
Onbekwame personen
Onverenigbaarheid
Onwettige uitoefening van de geneeskunde
Overeenkomsten (Samenwerkings-)
Overheid (Gerechtelijke)
Patiëntendossier
Permanentie (Medische)
Persoonlijke overtuiging van de arts
Plaatsvervangende arts
Praktijk (Geneeskundige)
Preventieve geneeskunde
Prognose
Publiciteit
Reclame
Retentierecht
RIZIV
Schorsing
Stopzetting van geneeskundige praktijk
Stopzetting van therapeutische relatie met patiënt
Terughouding (Recht op)
Therapeutische verantwoordelijkheid
Toestemming (Voorgelichte) van de patiënt
Toxicomanie
Uitrusting
Urgentie
Vakbekwaamheid
Veiligheid van de patiënt
Vennootschappen
Verantwoordelijkheid van de arts (Sociale en economische)
Verslagen (Medische)
Verslaving
Verstandhouding (Geheime)
Vertegenwoordiger van de patiënt
Vervanging
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de arts
Verzekeringen van de patiënt
Voorschriften (Medische)
Vrije artsenkeuze door de patiënt
Waardigheid van de patiënt
Wachtdiensten
Weigering van medische tussenkomst of behandeling
Wetenschappelijke kennis van de arts
Wilsonbekwame patiënt
Zorgcontinuïteit