Code van medische deontologie

Inhoud

Begripsvermogen van de patièˆnt
Behandelende arts
Bekwaamheid van de arts
Belangenconflict
Beroepsgeheim
Bevoegdheid van de arts