Code van medische deontologie

Inhoud

Eerbied voor de menselijke persoon
Ereloon
Ethiek (Medische)
Experimenten op mensen
Expertise