Code van medische deontologie

Inhoud

Waardigheid van de patièˆnt
Wachtdiensten
Weigering van medische tussenkomst of behandeling
Wetenschappelijke kennis van de arts
Wilsonbekwame patièˆnt