Links

Sciensano

RIZIV

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid

Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BESEDIM)

Belgian Resuscitation Council - Belgische Reanimatieraad - Conseil belge de réanimation

Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

World Health Organisation (WHO)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM)

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutiche Informatie (BCFI)