Disciplinaire aspecten

  • Kan een huisarts disciplinair gesanctioneerd worden indien hij weigert zich te verplaatsen naar de patiënt of weigert de patiënt te ontvangen die vermoedelijk besmet is met COVID-19? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99465)

Op disciplinair gebied vormen de aanbevelingen van de nationale raad van de Orde der artsen inzake goede praktijkvoering in zijn persbericht van 10 maart 2020 (advies NR a167005) de referentie.

  • Kan een arts disciplinair gesanctioneerd worden indien hij de procedurele aanbevelingen van Sciensano betreffende het testen op Covid-19 naast zich neerlegt? (bijgewerkt op 17 april 2020)

(Onze ref.: Covid-19-99661)

Ter bescherming van de volksgezondheid is het belangrijk dat artsen de aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder Sciensano, naleven.


Iedere arts is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Een uitzonderlijke situatie kan een afwijking van de aanbevelingen rechtvaardigen.


Indien hiervoor een klacht bij de bevoegde provinciale raad wordt ingediend, zal het onderzoek uitwijzen of het handelen van de arts getuigt van een goede praktijkvoering.