Ereloon

  • Kan een ereloon worden aangerekend voor een teleconsultatie (in geval van vermoeden van COVID-19)? (bijgewerkt op 11 mei 2020)

(Onze ref.: 99402, 99457)

In verband met de erelonen heeft het RIZIV laten weten dat wegens de uitzonderlijke omstandigheden in de context van de coronaviruspandemie (COVID-19) het verzekeringscomité nieuwe specifieke nomenclatuurnummers voor de artsen goedgekeurd heeft (https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/specifiek-honorarium-medisch-advies-telefoon-covid19.aspx en https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/zorgverlenen-afstand-covid19-globale-aanpak-meerdere-zorgberoepen.aspx).

Het RIZIV heeft instructies opgesteld voor de elektronische facturatie van terugbetaalde zorg in de context van COVID-19 (https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/hoe-terugbetaalde-zorg-elektronisch-factureren-covid19.aspx).

  • Mag een psychiater, gezien de uitzonderlijke omstandigheid van COVID-19, een teleconsultatie houden van 45 minuten aan het gebruikelijke tarief? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99478)

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van het RIZIV. Ze komt aan bod op de webpagina die het RIZIV aan deze problematiek besteed heeft (https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/specifiek-honorarium-medisch-advies-telefoon-covid19.aspx en https://www.inami.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/zorgverlenen-afstand-covid19-globale-aanpak-meerdere-zorgberoepen.aspx).

Zorgverleners die vragen hebben over medisch advies via de telefoon of over de terugbetaling van zorg in het kader van de COVID-19-crisis kunnen terecht op het volgende adres: covid19@riziv-inami.fgov.be.

  • Dreigende financiële impact voor artsen-specialisten in opleiding door de COVID-19-pandemie. (27 maart 2020)

(Onze ref.: a167009)

Het bureau van de nationale raad van de Orde der artsen is via de coördinerende stagemeesters en VASO – de Vereniging van Arts-Specialisten-in-Opleiding – op de hoogte gebracht van verontrustende berichten van jonge collegae in opleiding die potentieel zonder inkomen dreigen te vallen door de coronacrisis. Zo zouden sommige opleiders deze collegae verplichten om verlof te nemen of aankondigen dat ze technisch werkloos zullen worden, omdat niet-dringende aandoeningen momenteel niet worden behandeld.

Deze houding druist volledig in tegen de hippocratische traditie van het wederzijdse respect tussen artsen in opleiding en hun stagemeester. De houding staat haaks op deontologische principes zoals vermeld in de codeartikelen 11 (collegialiteit) en 34 (maatschappelijk belang boven eigen financiële belangen). Naast deze deontologische aspecten, zou het bovendien immoreel zijn, in een periode waar er een schaarste dreigt aan geschoold medisch personeel, aan de roep naar helpende handen op het terrein geen gevolg te geven omwille van zuiver financiële redenen.

Het bureau van de nationale raad vraagt dat benadeelde artsen in opleiding dit melden aan hun provinciale raad van inschrijving, waar indien nodig gepast kan worden opgetreden.