Onwettige uitoefening van de geneeskunde

  • Mag een persoon die geen gezondheidszorgberoep uitoefent een temperatuurmeting uitvoeren met een voorhoofdthermometer bij de werknemers, in het kader van de maatregelen genomen door bedrijven betreffende COVID-19? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99384)

Het meten van de temperatuur met een voorhoofdthermometer is een dagelijks ingeburgerd gebruik en is geen handeling die louter behoort tot de geneeskunde.

Ook niet-medisch geschoolde personen kunnen deze handeling stellen.