Vrije artsenkeuze door de patiënt

  • Mag de vrije artsenkeuze door de patiënt beperkt worden in de context van de COVID-19-pandemie? (bijgewerkt op 17 april 2020)

(Onze ref. : Covid-19-99642, Covid-19-99648)

De aanbevelingen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, onder meer de noodzaak om de vrije artsenkeuze door de patiënt te beperken, moeten op dergelijke wijze geïmplementeerd worden rekening houdend met hun impact op de volksgezondheid alsook op de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de patiënt.

Indien de risico’s voor de gezondheid vereisen dat de vrije artsenkeuze wordt beperkt, moeten de nodige maatregelen worden genomen in samenwerking met de behandelende arts om de continuïteit van de zorg te waarborgen evenals een optimale zorgverstrekking aan elke patiënt.

De beperkingen op de vrije artsenkeuze mogen geen gevolgen hebben op het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt en het recht om vrij, voorafgaand en geïnformeerd toe te stemmen voor elke medische handeling door de zorgverlener.

De patiënt moet op de hoogte worden gebracht van de beperkingen op de vrije artsenkeuze, de redenen waarom men deze beperkingen invoert, alsook van de maatregelen genomen om de continuïteit van de zorg te waarborgen.