Woonzorgcentra

  • Is de behandelende arts verplicht een COVID-19-patiënt die verblijft in een woonzorgcentrum over te brengen naar de dienst intensieve zorg van een ziekenhuis?? (bijgewerkt op 17 april 2020)
    (Onze ref. : Covid-19-99650)

Zolang de capaciteit van het ziekenhuis niet dreigt te worden overschreden, moet de ziekenhuisarts/ziekenhuisinstelling aan iedere patiënt die zich aanbiedt de nodige kwaliteitsvolle zorg verstrekken.

De beslissing om de patiënt naar het ziekenhuis over te brengen, ligt evenwel niet bij de ziekenhuisarts of de ziekenhuisinstelling. De patiënt (of zijn naasten in geval van wilsonbekwaamheid) zal (zullen) in overleg met de behandelende arts en de coördinerend en raadgevend arts (die een schakel vormt tussen beiden), een geïnformeerde keuze maken om al dan niet naar een ziekenhuisinstelling te worden overgebracht. Het is van belang om rekening te houden met de capaciteit waarover de ziekenhuizen beschikken om de nodige hulp te verstrekken.