Verkiezingen 2021

Eindresultaten verkiezingen 2021

Geachte dokter,

De verkiezingen die tot doel hebben de leden van de provinciale raden van de Orde der artsen van wie het mandaat vervalt te vervangen, vinden plaats van 2 februari 2021 tot 10 maart 2021 om 16.00 uur, datum en uur waarop ze worden afgesloten. De oproep om te stemmen zal u worden toegestuurd op 2 februari 2021.

De verkiezingen verlopen elektronisch via een vereenvoudigde procedure.

Om uw stem uit te brengen dient u in te loggen met uw elektronische identiteitskaart (u hebt de PINcode van uw identiteitskaart nodig) of met itsme op het beveiligde internetplatform https://e-voting.ordomedic.be, dat de geheimhouding van uw stem waarborgt.

Gelieve te noteren dat het verkiezingsplatform werd afgesloten op 10 maart 2021 om 16.00 uur.

Documenten

Kalender

Kandidaatstelling

Stemprocedure

Communicatie

Alle verdere communicatie met betrekking tot deze verkiezing zal via elektronische weg gebeuren.

Wetgeving

10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der artsen. BS 14-11-1967.

28 DECEMBER 1972. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren. B.S. 6-01-1973.

Broncode

Contact