Kandidaten

De verkiezingen die tot doel hebben de leden van de provinciale raden van de Orde der artsen van wie het mandaat vervalt te vervangen, vinden plaats van 2 februari 2021 tot 10 maart 2021 om 16.00 uur, datum en uur waarop ze worden afgesloten