Provinciale raad Luik

District Hoei
District Luik
District Luik G
District Verviers

District Verviers

Kandidaten - Gewone leden

Dr. Joëlle GILON

Algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding + EKG aan 100 %

Professioneel adres:

Rue des Sottais 1

4800 VERVIERS

avatar
Dr. Michel JASON

Algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding + EKG aan 100 %

Professioneel adres:

Place Communale 5

4821 ANDRIMONT

Arts specialist voor inwendige geneeskunde,houder van de bijzondere beroepsbekwaming in de endocrino-diabetologie

Professioneel adres:

Avenue Reine Astrd 35

4900 Spa


Kandidaten - Plaatsvervangende leden

Dr. Joëlle GILON

Algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding + EKG aan 100 %

Professioneel adres:

Rue des Sottais 1

4800 VERVIERS

avatar
Dr. Michel JASON

Algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding + EKG aan 100 %

Professioneel adres:

Place Communale 5

4821 ANDRIMONT