FAQ

Voorafgaande toelichting betreffende de rubriek FAQ
Regelmatig worden gelijkaardige vragen aan de nationale raad van de Orde der artsen voorgelegd.
In deze rubriek FAQ vindt u een samenvatting van de antwoorden die het bureau van de nationale raad formuleerde op een aantal van deze vragen. De door de nationale raad uitgebrachte adviezen kunnen worden geconsulteerd in de rubriek Adviezen.