Presentaties internationale vergaderingen

DatumTitel
02/06/2023 Agressie tegenover zorgberoepsbeoefenaars. Situatie in België – CEOM Brussel
27/05/2022 Ethische aspecten bij de toepassing van artificiële intelligentie in de medische praktijkvoering – CEOM Thessaloniki 27 mei 2022
22/02/2020 De permanente beroepsontwikkeling - CROM Casablanca
29/11/2019 Observatory on violence against doctors and burnout - CEOM Lisbon
12/10/2019 Arts in nood - Een initiatief van de nationale raad Orde der artsen België - CFOM Rabat
30/11/2018 Statement on violence against doctors and health professionals – CEOM Madrid
15/06/2018 Survey on violence against doctors. General update - CEOM Timisoara
08/12/2017 De deontologische beperkingen op de reclame - CEOM Paris
08/12/2017 Vragenlijst over geweld op artsen - Hoe verstaan we ? - CEOM Paris
27/10/2017 Informatiefiches. Resultaten van de studie gestart in december 2016 - CFOM Brussel
23/06/2017 Oprichting van de Europese waarnemingspost voor geweld tegen artsen - CEOM Modena
10/06/2017 Herziening van de verklaring van Genève - WMA Brussel
02/12/2016 Geweld tegen artsen - CEOM Parijs
04/06/2016 Migratiestromen in België - Ingeschreven artsen in 2014 - CEOM Coimbra
04/06/2016 Ordinale studie van de CEOM - Coimbra
27/11/2015 Les flux migratoires des médecins qui exercent en Belgique - CEOM San Remo
14/11/2015 Les soins palliatifs en Belgique - CFOM Paris
12/06/2015 Recommandation Déontologique européenne - Information et Publicité - CEOM Luxembourg
06/12/2014 Responsabilité professionnelle des médecins - CEOM Rome
14/04/2014 Risque clinique et responsabilité professionnelle - FNOMCeO - Modène
15/06/2013 Données démographiques relatives aux médecins pratiquant en Belgique - CEOM Boukarest
24/11/2012 Fin de vie - Médecine de l'incurable - CFOM Paris
15/06/2012 Échange d’informations disciplinaires entre autorités de régulation - CEOM Ljubljana
15/11/2011 Coopération entre autorités disciplinaires - CEOM Turin
23/09/2011 Enquête du GIPEF sur la FMC/DPC - GIPEF Paris
23/06/2011 Physician migration in Europe - EFMA Brussel
15/06/2011 Accord du CEOM - CEOM Kos
03/12/2010 Projet de charte - CEOM Paris
22/10/2010 Questions relatives à l'accréditation de la formation médicale continue - GIPEF Modène
12/03/2010 Publicité et information de santé - CEOM San Rémo
04/12/2009 Code européen de déontologie - CEOM Porto
19/09/2009 Démographie médicale - Simulation du turn over - GIPEF Bari
15/05/2009 Pratique dépénalisée de l’euthanasie en Belgique - CEOM Paris