Artsen en armoede - Enquête Artsenkrant i.s.m. de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG) en UAntwerpen

De werkgroep ‘Ziek maakt arm, arm maakt ziek’ van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG) behartigt de belangen van patiënten in armoede en hun financiële problemen. Om een beter zicht te krijgen op deze populatie, hun noden en de visie van de artsen organiseert Artsenkrant samen met de werkgroep en de UAntwerpen een enquête.

De enquête peilt naar uw kijk op armoede, de prevalentie en perceptie ervan en mogelijke oplossingen. Want kennis van de problematiek vormt een eerste stap om er iets aan te doen. Uw medewerking om deze vragenlijst massaal in te vullen, wordt dus erg geapprecieerd. Alvast onze hartelijk dank daarvoor.

De enquête kan online worden ingevuld via deze link https://www.artsenkrant.com/enquete_armoede

Geert Verrijken — Hoofdredacteur Artsenkrant

Kris Van den Broeck, titularis leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) en directeur Vlaamse Vereniging voor psychiatrie, en dr. Kirsten Catthoor, werkgroep ‘ziek maakt arm, arm maakt ziek’, leiden de enquête wetenschappelijk in goede banen.