Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een puzzel … Een bedreiging voor verzekerden, artsen en maatschappij? - 30 maart 2019

"Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een puzzel ...

Een bedreiging voor verzekerden, artsen en maatschappij?"

Zaterdag 30 maart 2019 - 09u00 - 13u00
UA - Aula T 103 (L. Massart) - Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen

Welkomstwoord
Prof. Dr. Guy Hubens - Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen

Inleiding
Dr. Christel De Pooter - Voorzitter Provinciale Raad Antwerpen

Invaliditeit - arbeidsongeschiktheid in het sociaalverzekeringskundig perspectief
Prof. Dr. Marc Du Bois - Hoofddocent Verzekeringsgeneeskunde KU Leuven, privaat verzekeringsarts

Beroepsgeheim, gedeeld beroepsgeheim en beveiligde communicatie
Dhr. Benoît Dejemeppe - Sectievoorzitter Hof van Cassatie, Voorzitter Nationale Raad Orde der artsen

Verwerken en beheer van verzamelde geneeskundige gegevens en de finaliteit
Prof. Nils Broeckx - Docent Universiteit Antwerpen (AHLEC en ALLIC), Advocaat Dewallens & partners, Jurist ethisch comité van het AZ Klina


De onafhankelijkheid in het sociaal recht en re-integratie
Prof. Ilse Van Puyvelde - Plaatsvervangend rechter arbeidsrechtbank Antwerpen, Docent Universiteit Antwerpen-navorser departement Rechten

Eén onafhankelijk loket
Dr. Jean-Pierre Schenkelaars - Voorzitter van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Panel met vraag en antwoord
Dr. Jean Colin - Ondervoorzitter Provinciale Raad Antwerpen

Slotwoord
Dr. Bernard Hepp - Ere-arts directeur generaal DGEC - RIZIV, Lid provinciale raad Antwerpen