Bijdrage in La Dernière Heure - Standpunt van de Nationale Raad van de Orde der artsen

In zijn vergadering van 5 maart 2011 besprak en beoordeelde de Nationale Raad van de Orde der artsen de op 6 oktober 2010 in de rubriek Belgique van het dagblad La Dernière Heure gepubliceerde, op een zogenaamd teleinterview gebaseerde, bijdrage van Nawal Bensalem "Bart (De Wever, voorzitter N-VA) vu par un psychiatre", welke psychiater met de heer Bart De Wever geen patiëntrelatie had noch heeft.


Deze bijdrage gaf aanleiding tot heel wat negatieve reacties en perscommentaren.


Op klacht van de heer Bart De Wever heeft de provinciale raad van inschrijving van de betrokken psychiater, naar blijkt uit het door de Nationale Raad opgevraagde tuchtrechtelijk dossier, deze zaak in overeenstemming met zijn opdracht onderzocht.


De Nationale Raad heeft begrip voor de negatieve reacties waartoe de voormelde bijdrage in La Dernière Heure aanleiding heeft gegeven en waarvan de weergegeven inhoud met enige verduidelijking wordt bevestigd op ondervraging door de RTBF - zie de rubriek "entre nous" in de uitgave van 4 november 2010 van het dagblad Le Soir- indruist tegen meerdere bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer en niet strookt met de terughoudendheid waartoe artsen zijn gehouden en afbreuk doet aan de in acht te nemen waardigheid van het artsenberoep.


De Nationale Raad onderzoekt de hem ter beschikking staande mogelijkheden om voortaan zulke niet met de deontologische verplichtingen strokende gedragingen uit te sluiten.