Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Aanbevelingen en FAQ in het kader van de asielprocedure

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van verzoeken om internationale bescherming die in België worden ingediend. De wet verplicht het CGVS om elk verzoek individueel te behandelen en te beoordelen, waarbij alle relevante elementen in aanmerking worden genomen, inclusief de fysieke en/of mentale gezondheid van de verzoeker.

Het blijkt in de praktijk dat medische elementen, die in het kader van de asielprocedure aan het CGVS worden overgemaakt, niet altijd voldoende duidelijk of volledig zijn. Dit verhindert dat ze effectief bijdragen aan het belang van de verzoeker of aan het bevorderen van het onderzoek en de besluitvorming in de asielprocedure.

Om deze reden wenst het CGVS een korte toelichting en enkele aanbevelingen te communiceren. Deze aanbevelingen maken deel uit van een reeks initiatieven die het CGVS zal opzetten om de deelname aan de asielprocedure te faciliteren voor verzoekers met bijvoorbeeld psychische aandoeningen en om de besluitvorming met betrekking tot deze verzoeken te verbeteren.

Deze aanbevelingen zijn een initiatief en product van het CGVS en onder meer het resultaat van overleg met verschillende instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad en de medische dienst van Fedasil.

Bij deze e-mail vindt u de volgende bijlagen:

  1. Aanbevelingen van het CGVS - Medische elementen en bevindingen in het kader van de asielprocedure;
  2. Veelgestelde Vragen (FAQ) - Toelichting en antwoorden om u te helpen de aanbevelingen te begrijpen en eventuele vragen te beantwoorden.

Wij raden u aan om beide documenten zorgvuldig door te nemen.

Online Informatiesessies: Het CGVS organiseert voor medische professionals die eventuele verdere vragen of opmerkingen hebben rond de toepassing van de aanbevelingen ook een aantal online informatiesessies via Teams. Geïnteresseerden kunnen zich vóór 15/7 inschrijven via onderstaande link.* Om organisatorische redenen zijn er voorlopig 3 Nederlandstalige en 3 Franstalige informatiesessies gepland, voor 35 deelnemers per sessie. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, maar de reeds geplande datums passen niet of alle plaatsen zijn intussen al ingenomen, dan zal het CGVS later dit jaar bij voldoende interesse bijkomende sessies organiseren.

Bent u geen medische professional en hebt u verdere vragen die niet in de FAQ worden beantwoord, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor dit initiatief via het e-mailadres cgra-cgvs.vulnerability@ibz.be.

[...]

*Disclaimer:

In het kader van de inschrijvingen voor de online informatiesessies, maakt het CGVS gebruik van de tool EUSurvey van de Europese Commissie.

Voor meer informatie over deze tool en de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u hier terecht: EUSurvey - Privacy Statement (europa.eu)

Het CGVS verwerkt uw gegevens voor de organisatie van de informatiesessies. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het CGVS kan u hier terecht: Privacy- Persoonsgegevens | CGVS


Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

Ernest Blerotstraat 39 | 1070 Brussel | www.cgvs.be | www.asyluminbelgium.be