Fedris zoekt medewerkende artsen

Fedris, departement Medische Expertise, zoekt naar medewerkende artsen.

De medewerkende artsen van Fedris, instelling van sociale zekerheid, geven advies op het vlak van arbeidsongevallen of beroepsziekten.

Om hun advies te kunnen geven, baseren ze zich op een studie van het dossier of het klinische onderzoek van de slachtoffers.

Die adviezen kunnen onder meer gaan over:
- graad en periodes van arbeidsongeschiktheid
- de nood aan prothesen of orthopedische hulpmiddelen na een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid tot gevolg
- de tijdelijke of blijvende verergering van letsels
- de terugbetaling van specifieke medische zorg.

De medewerkende artsen van Fedris worden opgeleid en begeleid door een team van artsen.
Ze werken ook samen met artsen-dossierbeheerders, specialisten, administratief personeel (secretaris, paramedisch dossierbeheerder,…), juristen en ingenieurs.