FOD Justitie - Identificatiefiche in te vullen in het kader van een opdracht als arts-deskundige

Het is absoluut noodzakelijk dat artsen die optreden als deskundige in opdracht van de gerechtelijke overheden bij het invullen van de identificatiefiche (cf. bijlage) op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, een geldig en frequent gecheckt e-mailadres vermelden.