FOD Volksgezondheid - Bewust gebruik van psychofarmaca: voorschrijven en afbouwen

zie ook Nieuwsberichten 2 oktober 2023, 15 januari 2024 en 22 april 2024

Beste gezondheidsprofessionals,
Beste partners,

De sensibiliseringscampagne over een bewust gebruik van psychofarmaca loopt ten einde.

Deze campagne werd gelanceerd in september op initiatief van de FOD Volksgezondheid, met de steun van de partnerorganisaties. Verschillende thema’s werden besproken met als doel gezondheidsprofessionals te helpen toewerken naar een gepaster gebruik van psychofarmaca door hun patiënten.

Een laatste artikel is nu verschenen, deze keer rond het thema van voorschrijven en afbouwen.

Zodra we een behandeling met psychofarmaca overwegen voor patiënten, moeten we vanaf het begin rekening houden met twee elementen: regelmatige opvolging van het voorschrift om onnodig langdurig gebruik te voorkomen en geleidelijke afbouw. Hierbij spelen artsen, apothekers en psychologen/orthopedagogen allemaal een rol.

Want wanneer verschillende beroepsgroepen samenwerken, kunnen zij patiënten efficiënter begeleiden op de lange termijn.

Er werd verschillende malen gepost op sociale media en op de websites van onze partners.

U kunt er meer over lezen in het artikel verschenen in de recentste editie van BeCare Magazine.

Er werd ook een nieuwsbrief die werd verzonden naar iedereen die zich had ingeschreven op het webportaal www.gebruikvanpsychofarmaca.be. Op dat portaal vindt u verschillende nuttige en betrouwbare bronnen over voorschrijven en afbouwen van psychofarmaca. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Tot slot leest u hier de voorlopige resultaten van het afbouwprogramma voor benzodiazepines van het RIZIV. Een terugbetaald multidisciplinair programma dat nu al zijn vruchten afwerpt!

Mag ik u vragen om deze e-mail zo veel mogelijk te delen met uw netwerk? Zo sensibiliseren we nog meer mensen.

Alvast bedankt voor uw steun.

Samen zorgen we voor een gepast gebruik van psychofarmaca.