FOD Volksgezondheid - Multidisciplinaire samenwerking in het kader van behandelingen met psychofarmaca.

zie ook NIeuwsbericht 15 januari 2024

Beste gezondheidsprofessionals,
Beste partners,

Hierbij sturen we u wat we recent hebben gepubliceerd in het kader van de sensibiliseringscampagne rond een gepast gebruik van psychofarmaca. Het thema was deze keer multidisciplinaire samenwerking in het kader van behandelingen met psychofarmaca.

Talrijke studies tonen aan dat de zorgverlening beter is wanneer artsen, apothekers en psychologen samenwerken.

Gezondheidsprofessionals kunnen terugvallen op verschillende voorzieningen: medisch-farmaceutisch overleg (MFO), afbouwschema’s via magistrale bereidingen, medicatienazicht door de huisapotheker, terugbetaling door het RIZIV, en het aanbod van eerstelijns psychologische zorg.

U vindt gedetailleerde informatie over die verschillende bronnen in de recentste nieuwsbrief over psychofarmaca, die u hieronder kunt lezen.

Tot slot werden verschillende sensibiliseringsberichten verspreid via zowel sociale media als nieuwsbrieven, artikels van onze partners en BeCare Magazine.

Mag ik u vragen om deze e-mail zo veel mogelijk te delen met uw netwerk om deze informatie zo veel mogelijk bekend te maken.

Alvast bedankt voor uw steun.

Samen zorgen we voor een gepast gebruik van psychofarmaca.