FOD Volksgezondheid - Sensibiliseringscampagne voor een gepast gebruik van psychotrope middelen

zie ook Nieuwsbericht 15 januari 2024

Beste collega,
Beste expert,
Beste sympathisant,

Zoals u wellicht hebt kunnen volgen in de nieuwsberichten lanceerden de Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de FOD Volksgezondheid deze week een campagne naar gezondheidsprofessionals, in het bijzonder huisartsen, apothekers en psychologen, om het zorgwekkend hoge gebruik van psychofarmaca in ons land in te dijken en samen te evolueren naar een gepaster gebruik van deze medicatie. Deze campagne kwam tot stand in samenwerking met de expertengroep BelPEP (Belgian Psychotropics Expert Platform) en met de ondersteuning van beroepsorganisaties waaronder Domus Medica, SSMG, APB, UPPCF en de VVKP.

De campagne ‘Psychofarmaca: welke risico’s lopen uw patiënten? Samen zorgen voor een gepast gebruik’ wil gezondheidsprofessionals ondersteunen en op hun rol wijzen door up-to-date kennis over psychofarmaca aan te bieden.

Er werd een portaalsite www.gebruikvanpsychofarmaca.be gelanceerd die betrouwbare en, waar mogelijk, evidence-based informatie geeft over het onderwerp. De portaalwebsite richt zich specifiek op artsen, apothekers en psychologen en verwijst door naar specifieke bronnen op maat zoals studies, e-learnings en praktische tools.

Draagt u onze campagne een warm hart toe, en wilt u ons helpen om de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden?

De eerste campagneboodschappen werden reeds gepubliceerd die u kunt versterken.

De Nederlandstalige boodschappen vindt u hier :

De Franstalige zijn:

U kunt eveneens de campagne steunen door onze boodschap te helpen verspreiden via uw communicatiekanalen. Daarom vindt u in bijlage een communicatiekit met het campagnebeeld, het persbericht en een infografic met enkele cijfers.

U kunt ons vervolgens ook helpen door ons te wijzen op bestaande relevante tools, studies, aanbevelingen, opleidingen, … die eveneens op de portaalwebsite opgenomen kunnen worden (indien nog niet opgenomen).

De campagne zal over een periode van 8 maanden lopen, met een ‘zoom in’ op enkele verschillende aspecten van de problematiek. Mits bezwaar van uw kant, zullen wij u hier steeds van op de hoogte houden.

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet om mij te contacteren.

Met dank.