INFLUENZA A/H1N1

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren vestigt de aandacht van de artsen op de omzendbrief van 13 juli 2009 (zie bijlage) en op het advies van de Nationale Raad van 24 januari 2009 omtrent de behandelingsplicht bij een dreiging van een epidemie (zie bijlage).