Inschrijvingsprocedure voor de pas afgestudeerde artsen (april 2017)

U dient volgende documenten mee te brengen op het moment van uw persoonlijke inschrijving bij de Provinciale Raad van Antwerpen;
- inschrijvingsdocument, downloadbaar via https://www.ordomedic.be/nl/provinciale-raden/antwerpen/typedocumenten/inschrijvingsformulier,
- het promotiebewijs,
- het visum van de FOD,
- bewijs van goed gedrag en zeden (niet ouder dan drie maanden).

De inschrijving wordt bekrachtigd op een raadszitting. De raadszittingen vinden plaats op woensdag14 en 28 juni, woensdag26 juli en woensdag 9 en 30 augustus.
De administratieve voorbereiding van de inschrijving gebeurt bij voorkeur persoonlijk, voor bovenstaande datum, elke werkdag tussen 10u00 en 12u00 en tussen 14u00 en 16u00.

De dag na de inschrijving is men gerechtigd de geneeskunde uit te oefenen. Het inschrijvingsbewijs met ordenummer wordt per post verzonden, eventueel samen met het origineel visum. Samen met het stageplan, dient een kopie van dit document te worden bezorgd aan de FOD Volksgezondheid van waar de nodige informatie wordt overgemaakt aan het RIZIV voor de toekenning van een RIZIV-nummer.

De HAIO-overeenkomsten mogen samen met de inschrijvingsdocumenten worden afgegeven. Deze worden echter in een aparte commissie bestudeerd. De goedkeuring hiervan volgt in ieder geval slechts na de inschrijving bij de Raad.