Koninklijk besluit van 10 september 2010 - rijbewijs

Koninklijk besluit van 10 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs