Nationale Raad : benoeming van de artsen op voordracht van de geneeskundige faculteiten

Met koninklijk besluit van 26 maart 2014 houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren, heeft de Koning op voordracht van de universiteiten volgende zes effectieve en zes plaatsvervangende leden benoemd :

professoren drs. Boxho, Deneyer, Melot, Peleman, Rombouts en Van de Voorde als effectieve leden en professoren drs. Buysschaert, Ebinger, Hiele, Meert, Michielsen en Van Cauwenberge als plaatsvervangende leden.

De Nationale Raad dankt de uittredende professoren voor hun jarenlange inzet en inbreng in de werkzaamheden van de Raad.