Nationale sensibiliserings- en preventiecampagne 'Wees alert voor asbest' - Fedris en Constructiv

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, organiseren een nationale sensibiliserings- en preventiecampagneWees alert voor asbest om de burgers bewust te maken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.

Voor alle informatie : https://alertvoorastest.be/