Onderwijs Vlaanderen - Draaiboek voor de heropstart van de lessen van de basis- en secundaire scholen

Als arts heeft u een bepalende rol in het onderwijs aan leerlingen die afwezig zijn omwille van medische redenen post-lockdown.

Het Departement Onderwijs en Vorming vulde het draaiboek voor de heropstart van de lessen (https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-van-de-lessen-op-school) recent aan specifiek voor onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden.

Het gaat om richtlijnen en suggesties over de heropstart van onderwijs dat niet op (de thuis)school plaatsvindt, maar wel via:
• Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH);
• Synchroon internetonderwijs (SIO, Bednet);
• Type 5-scholen;
• Diensten Met OnderwijsBehoeften (DMOB, K-diensten);
• Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).

Vanaf p. 32 in het draaiboek vindt u gedetailleerd terug welke maatregelen de school of leerkracht moet treffen naar veiligheid en hygiëne toe, opdat er onderwijs kan plaatsvinden aan kinderen die afwezig zijn omwille van een medische reden.