Oproep aan de artsen tot kandidaatstelling - Commissies van Toezicht (CvT) bij de gevangenissen

Oproep aan de artsen tot kandidaatstelling
Hernieuwing van de samenstelling van de Commissies van Toezicht (CvT) bij de 35 Belgische gevangenissen.

Deze Commissies dienen operationeel te zijn op 1 september 2019. Minstens één lid dient een arts te zijn. Hun mandaat duurt 5 jaar.

Alle informatie kan worden geconsulteerd op de website van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) : www.ctrg.belgium.be/nl/vacatures.html