Persbericht - Aanslagen 22 maart 2016

De Orde der artsen leeft intens mee met de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 en met hun families.

Ze looft en bedankt de gezondheidswerkers en andere hulpverleners die, ondanks de risico's voor henzelf, het lijden van de slachtoffers en van hun families zowel ter plaatse als in alle spoeddiensten hebben gelenigd. Dergelijke hulpverlening bewijst het vertrouwen in de gemeenschappelijke waarden van respect en solidariteit die de grondslagen zijn van onze samenleving.