Rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen

Op 8 juli 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot omzetting van richtlijn 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.

Dit besluit voorziet in de aanpassing van de rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen, naar aanleiding van Europese richtlijn 2016/1106. De nieuwe normen treden in werking op 18 juli 2020.

Bijgaand vindt u een gecoördineerde tekst van deze normen, zoals aangepast door het koninklijk besluit van 16 juni 2020. De wijzigingen zijn in rood aangeduid.