Standing orders : afspraken en protocollen in de gezondheidszorg - uitgesteld naar 28 november 2020

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door het Coronavirus, heeft de provinciale raad van Antwerpen beslist om zijn symposium "Standing orders: afspraken en protocollen in de gezondheidszorg" uit te stellen naar zaterdag 28 november 2020.

Het programma en de locatie blijven ongewijzigd.